Ε&Α (Έρευνα και ξενάγηση στο εργοστάσιο)

Ε&Α (Έρευνα και ξενάγηση στο εργοστάσιο)

Ισχυρή ομάδα Ε&Α

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία τηρεί την επιστημονική ιδέα της ανάπτυξης, της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης και της εκπαίδευσης ταλέντων ως αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας, με μια ομάδα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, έμπειρης και καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας.Η εταιρεία διαθέτει 6 ανώτερους μηχανικούς, 4 ενδιάμεσους μηχανικούς, 10 επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό, ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου 40 ετών.

Η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην πρόσληψη και εκπαίδευση ταλέντων.Η εταιρεία προσλαμβάνει τεχνικό προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να εμπλουτίζει συνεχώς την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης.Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα πραγματοποιεί τακτικά επαγγελματική κατάρτιση για τα υπάρχοντα ταλέντα και θα οργανώνει επίσης σπουδές σε άλλες επιχειρήσεις για να βελτιώνει συνεχώς τις επαγγελματικές γνώσεις και την ικανότητα καινοτομίας του προσωπικού έρευνας και ανάπτυξης.

ομάδα 01
ομάδα 02
ομάδα 03

Προηγμένος εξοπλισμός Ε&Α

Πάγκος δοκιμών κραδασμών

Πάγκος δοκιμής κραδασμών: Διασφαλίζει ότι το προϊόν είναι ανθεκτικό στους κραδασμούς σε κραδασμούς υψηλής έντασης του οχήματος ή του εξοπλισμού κατά τη λειτουργία.

Πάγκος δοκιμής στρεπτικών κραδασμών

Πάγκος δοκιμής ψεκασμού αλατιού: Η διάβρωση με ψεκασμό αλατιού χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των δοκιμασμένων δειγμάτων για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα μπορούν να ανταποκριθούν σε ποικίλα σκληρά περιβάλλοντα.

Πάγκος δοκιμής σταθερής θερμοκρασίας

Πάγκος δοκιμής σταθερής θερμοκρασίας: βεβαιωθείτε ότι η απόδοση απαγωγής θερμότητας του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις του εξοπλισμού, με εξαιρετική ικανότητα απαγωγής θερμότητας.

Βάση δοκιμής ψεκασμού αλατιού

Βάση δοκιμής ψεκασμού αλατιού: Για τη διασφάλιση της αντοχής στη διάβρωση των προϊόντων.

Για λογαριασμό των πελατών θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε:

Έλεγχος Συστήματος

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9000/TS16949
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14000
OHSAS18000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Παρακολούθηση Διαδικασιών

Έμπειρος χειριστής
Συντηρημένος εξοπλισμός και εργαλεία
Πιστοποιημένο υλικό
Ειδικό Πρότυπο Λειτουργίας
Ισχυρή διαδικασία παρακολούθησης ποιότητας

Επιθεώρηση προϊόντων

Πρωτότυπο PPAP
Επιθεώρηση παρτίδας μαζικής παραγωγής

Βελτίωση ποιότητας

Διερεύνηση Ποιοτικών Θεμάτων
Ανάλυση ριζικών αιτιών
Επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών

Τεχνολογική Υποστήριξη

Διαχείριση Τεχνικών Εγγράφων & Σχεδίων
Αξιολόγηση Τεχνικής Ικανότητας

Έλεγχος αγορών

Ενοποίηση πόρων προμηθευτή
Ανάλυση Κόστους Αγοράς
Εκτίμηση ικανότητας προμηθευτή
Παρακολούθηση έγκαιρης παράδοσης
Λειτουργία Προμηθευτών & Παρακολούθηση Οικονομικής Κατάστασης